Home

PS! Innhold på denne websiden vil bli flyttet til www.VilDuUtvikling.no innen juni -18.

Det stilles nye krav til sikkerhet og da måtte nytt program og leverandør på plass.

Sjelen kaller med sjelens budskap

Velkommen til et nettsted som vil kunne inspirere, aktivere, motivere og skape refleksjoner.

Lytt til din intuisjon, la hjertet og sjelen lede deg til det du måtte trenge.

Gleden er å kunne inspirere deg til livsglede, selvinnsikt, bevissthet, utvikling og hverdagsmagi.

 

 

 

"Orakelkort"

Ulike bildekort med norsk tekst og engelsk tekst - fordelt på ulike "orakelkort" sider, klikk på linkene under eller bruk menyen øverst. Tilbudet er ment å stimulere din indre intuisjon - indre navigereing - ditt indre kompass. Be gjerne om hjelp fra høyere selv til å navigere blant kortene. Lykke til og la deg selv glede over de undringer og refleksjoner som kan komme frem fra ditt indre.

- DU KAN det DU VIL -

SjeleSang - poesi

 

Eksempler på tekster med bilder fra mange år med selvinnsikt, selvutvikling og fokus på harmoni. Samler en del tekster og holder på med ulike poesi bøker , under noen eks fra de ulike perspektivene.

 

Oraclecard

 

Invitation to feel your guidens and intuition. Card with images, symbol and text to inspire your personal awereness.

Feel free to use this card for personal grow and pleace respect copyright rules. EnJoy for your highest good.

Opphavsrett

 

Bilder og materiale som finnes på "www.SoulNavigation.Services websider tilhører VilDu Utvikling og er tilgjengelig for å kunne hjelpe privatpersoner i deres personlige utvikling. Tilbudet er kunn gratis til personlig inspirasjon og skal aldri selges/brukes videre uten tillatelse fra opphavseier. Din navigasjon på sidene:

Føl hva som er best for deg, ta ansvar for egne følelser

og gjør dine egne valg.

 

VilDu Utvikling

www.VilDu.no

www.soulnavigation.services