Home

 

Jeg SER deg! - Sjelen kaller

Velkommen til et nettsted som vil kunne inspirere, aktivere, motivere og skape refleksjoner.

Lytt til din intuisjon, la hjertet og sjelen lede deg til det du måtte trenge.

Gleden er å kunne inspirere deg til livsglede, selvinnsikt, bevissthet og hverdagsmagi.

 

 

 

"Orakelkort"

Ulike bildekort med norsk tekst og engelsk tekst - fordelt på ulike "orakelkort" sider, klikk på linkene under eller bruk menyen øverst. Tilbudet er ment å stimulere din indre intuisjon - indre navigereing - ditt indre kompass. Be gjerne om hjelp fra høyere selv til å navigere blant kortene. Lykke til og la deg selv glede over de undringer og refleksjoner som kan komme frem fra ditt indre.

- DU KAN det DU VIL -

SjeleSang - poesi

 

Eksempler på tekster med bilder fra mange år med selvinnsikt, selvutvikling og fokus på harmoni. Samler en del tekster og holder på med ulike poesi bøker , under noen eks fra de ulike perspektivene.

 

Oraclecard

 

Invitation to feel your guidens and intuition. Card with images, symbol and text to inspire your personal awereness.

Feel free to use this card for personal grow and pleace respect copyright rules. EnJoy for your highest good.

Opphavsrett

 

Bilder og materiale som ligger her på Soul Navigation Services websider tilhører VilDu HolyHeart og ligger på denne websiden for å kunne hjelpe privatpersoner i deres personlige utvikling. Tilbudet er gratis til personlig inspirasjon og skal aldri selges videre uten tillatelse fra opphavseier. Din navigasjon på sidene:

Føl hva som er best for deg, ta ansvar for egne følelser

og gjør dine egne valg.

 

VilDu HolyHeart

www.holyheart.no

www.soulnavigation.services